Regioteam
Midden-Brabant

Wie staan je te woord?

Wanneer je een vraag aan de regio Midden-Brabant stelt, word je te woord gestaan door één van de volgende hersenletseldeskundigen.

Kirsten de Jong

Hersenletseldeskundige

Ivon Groot

Hersenletseldeskundige & regiocoördinator

Het regionale hersenletselteam

In de regio Midden-Brabant wordt Breinlijn uitgevoerd door het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant.

Eerste contact
Het eerste contact nadat je een bericht hebt achtergelaten bij Breinlijn komt binnen bij de hersenletseldeskundigen van wat voorheen het regionale NAH-loket was, een initiatief van Hersenletselnetwerk Midden-Brabant. Zij beantwoorden een vraag direct en/of verwijzen door naar de juiste zorg- of dienstverlener in de regio. Het doel daarbij is om onafhankelijk (los van enige organisatie) advies te bieden aan mensen met hersenletsel, hun naasten en directe behandelaars, ongeacht de oorzaak en de ernst van het letsel. 

Kernteam
Achter de hersenletseldeskundigen van het Breinlijn regioteam Midden-Brabant staat een groter kernteam klaar van professionals van alle zorgaanbieders binnen het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant. Dit kernteam wordt geraadpleegd als de vraag niet direct in het eerste contact beantwoord kan worden. Het team geeft advies over het vinden van passende zorg. Denk dan bijvoorbeeld aan behandeling, wonen, begeleiding en andere vormen van hulpverlening. Het team bestaat uit deskundigen die elk gespecialiseerd zijn in en specifieke kennis hebben over hersenletsel, zoals een revalidatiearts, psycholoog, ambulant begeleider en een ervaringsdeskundige. Zij zijn goed op de hoogte van de bijkomende problematiek en de mogelijkheden voor mensen met hersenletsel in de regio. De teamleden stellen geen diagnoses en behandelen niet, maar kunnen mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals wel de juiste weg wijzen voor de juiste hulp. 

Kort gezegd hebben de hersenletseldeskundigen van Breinlijn en het achterliggende kernteam de volgende rollen:

 • Advies en informatie: over behandeling en opvangmogelijkheden voor mensen met hersenletsel, hun familie en professionals.
 • Verbindende schakel: daar waar afstemming of kennis over hersenletsel ontbreekt bij hulpverleners of organisaties.
 • Zorgverbetering: contacten die het kernteam heeft, brengen een signalerende functie met zich mee. Door brede uitwisseling – zowel provinciaal als landelijk – kunnen hiaten en problemen in algemene zin rond hersenletsel aanhangig worden gemaakt.

Partners 
De partners van het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant en de leden van het kernteam zijn bij de volgende organisaties aangesloten:

 • Damast/de Wever
 • Stuurgroep ervaringsdeskundigen
 • ETZ
 • Expertisecentrum Familiezorg
 • GGz Breburg
 • Libra Revalidatie & Audiologie
 • MENT
 • NAHuis
 • MEE De Meent Groep
 • MEE Plus
 • OCLeijpark
 • SIZA
 • Huisarts/POH (regionaal Centrum Huisartsen)

Contact met regionale coördinator
Heb je een vraag over het regionale hersenletselteam? Neem dan contact op met de coördinater van het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant Ivon Groot via i.groot@zmbr.nl of 06-10387951.
Voor vragen over hersenletsel klik hier.